Jona Rak Koceli in Andrej Fideršek: Hiša brez odpadkov

Jona Rak Koceli in Andrej Fideršek: Hiša brez odpadkov

sreda, 22. december 2021

Vsaj 130 let stara hiša na Velenjski cesti v Žalcu potrebuje celovito prenovo. K izzivu sta pristopila arhitektka Jona Rak Koceli in okoljevarstvenik Andrej Fideršek, projekt zasnovala širokopotezno ter ustvarila Hišo brez odpadkov. Projekt je bil letos nagrajen z odmevno nagrado evropske platforme New European Bauhaus (Novi evropski Bauhaus) v kategoriji Rising Stars (Vzhajajoče zvezde).

Predlog za hišo brez odpadkov ni le predlog prenove, temveč pilotna zasnova, ki bi lahko postala vzor za številne druge projekte. Glavna premisa je dekonstrukcija obstoječe dotrajane hiše in ponovna uporaba materialov iz nje, obenem pa zasnova celostnega sistema, ki bi omogočal bivanje s čim manjšo obremenitvijo okolja. Nova stavba s pomožnimi objekti na zemljišču bo ciljala na kar 80% recikliranih oziroma ponovno uporabljenih gradbenih materialov iz stare hiše. Glineni omet v stavbi bo napravljen iz gline, najdene na lokaciji. Zasnova temelji na konceptih krožnega gospodarstva, ustvarjanja skupnosti in ekologije. Osrednja smernica projekta je porabiti čim manj energije tako v fazi izvajanja del kot tudi v fazi življenja projekta. Prav tako si prizadeva s svojo zasnovo ohraniti in obogatiti lokalno biodiverziteto (s permakulturno zasaditvijo na vrtu) ter se v čim večji meri opreti na naravne danosti (sonce, veter, smeri neba). Instalacije kot so ogrevanje, prezračevanje in vodovod so zasnovane z vizijo čim večje samooskrbe in čim manjše obremenitve za okolje. Hiša brez odpadkov bo postala avtonomen, a povezan organizem v svetu, s katerim si bo izmenjevala dobrine, energijo, materiale in družbene funkcije.

Glavno konstrukcijo nove hiše bodo sestavljali elementi iz križno lepljenega lesa ter ponovno uporabljene opeke, za izolacijo bo uporabljena lesena volna. Avtorja projekta sta razmislila o ponovni uporabi skeletne konstrukcije v prihodnosti, pa tudi o optimalnih načinih za potencialno rušitev hiše v prihodnosti. Ne le uspešnost pri uporabi obstoječega, temveč načrtovanje z mislijo na prihodnje možnosti uporabe ali celo konec življenja projekta je tisto, kar dela projekt zares zanimiv in daljnosežen.

Eden izmed pomembnih poudarkov projekta je na trajnosti, ki pa ni razumljena le v materialnem in energetskem, temveč tudi v družbenem in ekonomskem smislu. Projekt na zemljišču v novi lopi predvideva vzpostavitev ‘knjižnice orodja’, kjer bi si okoliški prebivalci lahko izposodili orodje in druge predmete. Poleg hiše že leži skupnostni vrt, ki ga obdelujejo starejši sosedje, projekt pa se z njim namerava tesneje povezati. Lopa s knjižnico orodja in skupnostni vrt na zasebnih zemljiščih sta zanimivo izhodišče za razmislek o souporabi zasebnih površin v mestih.

Hiša brez odpadkov naj bi bila v celoti končana do konca prihajajočega leta, po tem pa bi postala lokacija mednarodnih delavnic ter predmet izboljševanja ter repliciranja. Avtorja projekta sta se odločila, da bodo vsi načrti tako za hišo kot tudi za pomožne objekte in njihovo uporabo prosto dostopni javnosti, s tem pa, upata, bosta k podobnim korakom spodbudila še koga.

Potek projekta lahko spremljate na https://www.zerowastehouse.org/

Portretne fotografije: Bina Plaznik (Utrip)

Fotografije z dronom: Marko Koceli

Aksonometrije: Jona Rak Koceli, Andrej Fideršek

Besedilo: Ajda Bračič

Radi bi vam poslali pismo!

Kajžin novičnik: praktični nasveti, zanimive nepremičnine, dobre prakse.