Vokabular prenove: porton

Vvelik obokan vhod, zaprt z masivnimi lesenimi vrati na kamnitih jertah.

Preberite več ...
Vokabular prenove: garkelj

Gartelj ima običajno štiri enake gredice, na katerih se družijo rastline s podobno uporabo in rastnimi navadami.

Preberite več ...
Vokabular prenove: dera

Priprava za sušenje zrnja in pridelkov, največkrat narejena iz lesa.

Preberite več ...
Vokabular prenove: hlapec

Lesen pripomoček v obliki majhnega lesenega stolčka, ki visi na latah kozolca.

Preberite več ...
Vokabular prenove: spahnjenca
Preberite več ...
Vokabular prenove: štibelc
Preberite več ...
Vokabular prenove: sims

Izraz ‘sims’ najdemo v kostelskem slovarju in se uporablja za vsak napušč ali venec, vendar pa je sorodna sima tudi beseda, ki poimenuje tradicionalno opečnat ali kamnit rob strehe pod vencem v klasični starogrški arhitekturi. Beseda sama izvira iz grškega σιμός (simós, “kvišku”), arhitekturni element pa je pogosto umetelno oblikovan v obliki dvojne krivulje (gr. κῦμα, kima, “val”). Tudi na napuščih slovenskih hiš pogosto naletimo na polkrožno ali dekorativno oblikovan venec, ki daje podobi stavbe posebno arhitekturno vrednost.

Preberite več ...
Vokabular prenove: kukerle

Izraz kukerle (kukrle, kukrli) se v nekaj različicah uporablja predvsem na Gorenjskem in Štajerskem.

Preberite več ...
Vokabular prenove: gumno

Danes skoraj popolnoma pozabljen tip gospodarskega objekta, ki je zaradi napredovanja tehnologije izgubil svoj namen, je bil znan številnim ljudstvom vse od antike.

Preberite več ...