Stanovanje v stavbi nekdanje žage

Fasada je izolirana od znotraj, da bi ohranila obrabljeno zunanjo podobo obstoječe stavbe. Ta je postala mozaik starih in novih opek, obstoječih jeklenih preklad in dodanih betonskih detajlov.

Preberite več ...
Prenova kmečke hiše v Schleumenu

Elementi, ki bi pričali o nekdanji rabi stavbe, so skoraj povsem izginili, tako da jih ni bilo mogoče ohraniti ali na novo vpeti v obnovo, vendar pa je stavba sama s kakovostno gradnjo in arhitekturno vrednostjo še vedno ponujala dobro izhodišče za predelavo.

Preberite več ...
Jana Jocif: Razstava Skrita dediščina. Portreti stoletij

Razstavljene fotografije imajo tako umetniško kot dokumentarno vrednost, pravi Jana, želi pa si, da bi s svojimi deli v ljudeh vzbudila željo po spoznavanju dediščine in pomagala pri vzgajanju pozitivnega odnosa javnosti do starih hiš.

Preberite več ...
Jasna Štrukelj Gmür, Gabriel Gmür & StripLab: Hiša v hiši

Sanacija in zaščita obodnih zidov v kombinaciji z gradnjo nove nosilne konstrukcije lahko predstavlja zanimiv in uspešen način za prenovo obstoječih dotrajanih hiš in celo ruševin.

Preberite več ...
Maja Stamenković: Pri prenovi ni vnaprej napisanega recepta

Maja Stamenković je arhitektka mlajše generacije, ki jo poznamo predvsem po dovršenih projektih prenove meščanskih stanovanj, poslovnih in galerijskih prostorov. Pri svojem delu pogosto izpostavlja zgodovinske elemente, na katere naleti med prenovo, in jih uporablja skulpturalno, dopolni pa jih s sodobnimi umetniškimi deli.

Preberite več ...
Luís Peixoto: Hiša Coura

Tradicionalna kamnita hiša na severozahodnem delu Portugalske danes služi kot počitniška nastanitev. Prenovil jo je arhitekt Luís Peixoto.

Preberite več ...
Vokabular prenove: sims

Izraz ‘sims’ najdemo v kostelskem slovarju in se uporablja za vsak napušč ali venec, vendar pa je sorodna sima tudi beseda, ki poimenuje tradicionalno opečnat ali kamnit rob strehe pod vencem v klasični starogrški arhitekturi. Beseda sama izvira iz grškega σιμός (simós, “kvišku”), arhitekturni element pa je pogosto umetelno oblikovan v obliki dvojne krivulje (gr. κῦμα, kima, “val”). Tudi na napuščih slovenskih hiš pogosto naletimo na polkrožno ali dekorativno oblikovan venec, ki daje podobi stavbe posebno arhitekturno vrednost.

Preberite več ...
Matic Pantar, Sara Škarica, Ajda Merslavič: Prenova večnamenskih prostorov v GD Medno

V marsikateri skupnosti pri nas je tradicija prostovoljnega gasilstva močno razvita in predstavlja eno izmed dejavnosti, ob kateri se srečujejo pripadniki skupnosti ne glede na generacijo ali status. Ko so se v Mednem, vasi na pol poti med Ljubljano in Medvodami, odločili večnamenske prostore svojega gasilskega doma prenoviti, so k projektu pristopili mladi arhitekti Matic Pantar, Sara Škarica in Ajda Merslavič.

Preberite več ...
Graux & Baeyens architecten: Hiša BS

Prenova in dozidava domačije na obronkih poplavne ravnice reke Šelde v Belgiji.

Preberite več ...