Zakaj Kajža?

Kajža je stičišče za prenovo in trajnostne oblike bivanja. Gre za platformo, ki povezuje strokovnjake in navdušence nad arhitekturno prenovo, mojstre obrtnike in inovativne tehnologe, varuhe dediščine in lokalne skupnosti, okoljevarstvenike, zakonodajalce, poljedelce, arhitekte, kulturnike in znanstvenike. Kajža je tudi izobraževalno orodje, je tudi medij in tudi generator idej o drugačnih, bolj trajnostnih načinih bivanja. Zanimajo nas permakultura, družbeno odgovorna gradnja, možnosti za revitalizacijo podeželja, možnosti za sooblikovanje mesta, dolgoročno sobivanje z naravo. Predvsem pa je Kajža plod spoštovanja in ljubezni do skupne arhitekturne, kulturne in naravne dediščine. Deluje v prepričanju, da vsi ti parametri niso nujno v navzkrižju, temveč da jih je mogoče s pametnim razmislekom in pravo mero empatije spraviti med seboj.

Kajža bo poskušala zanos nad prenovo in prilagojeno uporabo obstoječih objektov prenesti tudi na tiste neredke posameznike, ki stare hiše danes morda razumejo kot breme. Ker zgledi vlečejo, spremlja zanesenjake, ki so si že drznili zapustiti cono udobja in se samoiniciativno lotiti prenove, obenem pa razmišlja o tem, ali je lahko spodbuda prenovi na podeželju ena od možnosti za reševanje stanovanjskega vprašanja. Kajža raziskuje skupnostne stanovanjske prakse in širi glas o skupnostni prenovi. Predstavlja najkakovostnejše projekte prenov iz Slovenije in širše geografske regije, izobražuje o tehničnih aspektih prenove in njenem financiranju, spodbuja lokalno samooskrbo in trajnostne načine bivanja ter obenem išče oprijemljive možnosti za mehanizme naseljevanja in revitalizacije opuščenih objektov na slovenskem podeželju na sistemski ravni.

Pridružite se! Dobrodošli.