Jona Rak Koceli in Andrej Fideršek: Hiša brez odpadkov

Projekt je bil letos nagrajen z odmevno nagrado evropske platforme New European Bauhaus (Novi evropski Bauhaus) v kategoriji Rising Stars (Vzhajajoče zvezde).

Preberite več ...