Hišne gobe, nezaželene sostanovalke

Hišne gobe, nezaželene sostanovalke

torek, 21. december 2021

Posledica kondenziranja vlage v konstrukciji lahko prinese nezaželene rezultate. Vlaga sicer ni prisotna le v starejših objektih, temveč imamo zaradi neustrezno izvedene konstrukcije ali zaradi neustreznega kroženja zraka z njo pogosto težave tudi v novogradnjah. Okna in vrata, ki zaradi zahtev po energetski učinkovitosti močno tesnijo, lahko preprečijo naravno prehajanje zraka skozi konstrukcijo in s tem povzročijo kondenzacijo. Tam, kjer se vlaga zadržuje, pa prihaja do naseljevanja drobnih organizmov, ki se zaradi ugodnih pogojev lahko razrastejo. Njihovi majhni ekosistemi so lahko vsekakor zanimiv predmet raziskovanja, vendar pa lahko bakterije, lišaji, alge, glive in mahovi tudi resno vplivajo na kakovost bivalnega okolja in ogrozijo zdravje prebivalcev. Glive, ki se pogosto naseljujejo v notranjosti vlažnih stavb in lahko ogrozijo predvsem lesene elemente, skupaj imenujemo kar z domačim imenom hišne gobe.

Te vrste gob se najpogosteje razvijejo na lesu, ki je neposredno izpostavljen vlagi in se zaradi neprestanega stika z njo nima časa nikdar osušiti. K temu dodajmo še pogoj, da je temperatura v prostoru stalna in ustrezna za rast, povprečno okoli 20°C. Nekatere vrste gliv so se prilagodile tudi na bistveno nižje ali bistveno višje temperature. Če so razmere za rast ugodne, lahko hišne gobe že v nekaj mesecih do 80% zmanjšajo konstrukcijske lastnosti lesa. Trosnjaki takšnih razraslih gob so lahko veliki tudi nekaj metrov. Večina vrst lesa, ki rastejo pri nas, je proti razraščanju hišnih gob neodporna, zato so se je pri posegih v zvezi z zaščito lesa bolj smiselno zanašati na preventivo kot na sanacijo.

File:Hausschwamm.jpg - Wikimedia Commons

Solzivka, siva hišna goba, hišni lesomor

(Serpula lacrymans)

Številna imena za to hišno gobo nakazujejo, da jo lastniki lesenih objektov dobro poznajo in se je tudi pošteno bojijo. Boj s hišnim lesomorom se lahko namreč razvije v pravo konstrukcijsko srhljivko. Za njen razvoj je primeren les, katerega vlažnost znaša vsaj 20%, temperatura zraka v neprezračenem prostoru pa je med 3° in 26°C. Privlači jo predvsem les iglavcev, najdemo pa jo na okenskih okvirih, vratnih podbojih ter na lesenih oblogah. Zaznamo jo zaradi vonja po trohnobi v prostoru, pogosto pa je nevidna do trenutka, ko zaradi nje začne les pokati.

Bela hišna goba

Pod imenom bela hišna goba se pravzaprav skriva več različnih vrst, med katerimi je najpogostejša Antrodia vailantii. Zelo pogosta je v kleteh, rudnikih in drugih zelo vlažnih okoljih, na primer v neprezračevanih skladiščih. Prepoznamo jo lahko po dolgih belih »vrvicah« (rizomorfih). Ustreza ji nekoliko toplejše okolje, kjer je temperatura stalno okoli 26°C, in pa srednje vlažen les.

Kletna goba

(Coniophora puteana)

Odgovarja ji nekoliko bolj vlažen les kot solzivki – ta mora biti med 30 in 60% vlažnosti. Kadar dotok vlage ustavimo, kletna goba kmalu odmre, vendar pa je pogosto le tista, ki najavlja težave in skorajšnjo vselitev sive hišne gobe. Kletna goba se razvije na lesu tako iglavcev kot listavcev v kleteh in na leseni konstrukciji v neposrednem stiku s tlemi.

Gloeophyllum-abietinum_7 | Gloeophyllum abietinum (Bull.: Fr… | Flickr

Tramovka

(Gloephyllum abietinum)

Tramovka je pogosta na zunanjih delih lesenih konstrukcij in se razrašča na zunanjih straneh okenskih okvirjev. Še posebno pogosta je tam, kjer se nezaščiteno leseno stavbno pohištvo dotika kamnitega zidu, po katerem vlaga potuje iz zemlje navzgor. Ustrezajo ji višje temperature (29°C), vendar podgobje preživi tudi zmrzal.

Pri sanaciji s hišno gobo okuženega lesa so potrebni drastični ukrepi. Sežgati moramo ne le tisti les, ki je že v stanju razpadanja ali vidno prizadet, temveč tudi približno meter in pol lesa v vsako smer, tudi če je še vedno videti zdrav. Tam, kjer so sledovi gob vidni na poroznih nelesenih stenah, moramo površino temeljito očistiti in nato obžgati z gorilnikom. Da bi se v prihodnje izognili ponovnemu vseljevanju gob v konstrukcijo, bodimo še posebno vestni pri prezračevanju prostorov, prav tako pa lahko nov vgrajen les zaščitimo s fungicidnimi sredstvi.  

Radi bi vam poslali pismo!

Kajžin novičnik: praktični nasveti, zanimive nepremičnine, dobre prakse.