Matic Pantar, Sara Škarica, Ajda Merslavič: Prenova večnamenskih prostorov v GD Medno

Matic Pantar, Sara Škarica, Ajda Merslavič: Prenova večnamenskih prostorov v GD Medno

ponedeljek, 21. februar 2022

Razseljenost in razpršena poselitev dajeta slovenskemu podeželju specifičen značaj, hkrati pa prav takšna poselitvena struktura pogosto onemogoča učinkovito združevanje v skupnost. Če so vasi nekoč gravitirale k upravnemu jedru, kjer so se nahajale vse skupne javne funkcije, se je z razmahom samograditeljstva ta berljiva prostorska ureditev v mnogo primerih izgubila, in danes na podeželju pogosto srečamo neobvladljivo, monotono serijo enodružinskih hiš, nanizanih ob cesti. Zadružni domovi, s katerimi se je ukvarjala slovenska predstavitev na lanskoletnem beneškem arhitekturnem bienalu, so predstavljali enega izmed pokritih prostorov skupnosti, ki so v povojnem času postali otipljivi arhitekturni gradniki skupnosti. Še ena tipologija, na katero pogosto naletimo na slovenskem podeželju, pa so gasilski domovi.

V marsikateri skupnosti pri nas je tradicija prostovoljnega gasilstva močno razvita in predstavlja eno izmed dejavnosti, ob kateri se srečujejo pripadniki skupnosti ne glede na generacijo ali status. Ko so se v Mednem, vasi na pol poti med Ljubljano in Medvodami, odločili večnamenske prostore svojega gasilskega doma prenoviti, so k projektu pristopili mladi arhitekti Matic Pantar, Sara Škarica in Ajda Merslavič. “Skupaj s predstavniki Prostovoljnega gasilskega društva Medno smo formirali projektno nalogo, ki je zajemala ključne premisleke o programu, ki naj bi ga novi prostori zagotavljali. Ugotovili smo, da dodaten program, ki ga gasilski domovi omogočajo, kot so aerobika, kino večeri, koncerti, druženja mladih in podobno zagotavlja velik pretok ljudi, ki se počutijo vključeni v zgodbo prostovoljnega gasilstva in nato veliko verjetneje tudi sami postanejo oz. ostanejo aktivni gasilci. Negasilska in gasilska vsebina se tako dopolnjujeta. Nove prostore smo zato zasnovali dovolj abstraktno, da lahko združujejo hibridno sestavljen program,” povedo arhitekti.

Projekt je zajemal dva prostora: dvorano in malo pisarno. Zasnova dvoranskega dela temelji na analizi gibanja po prostoru, ob kateri so arhitekti ugotovili, da so najmanj izkoriščeni deli prostora njegovi koti. Zato so vpeljali pohištvo, ki temelji na krivuljah, s tem pa eliminira problematične kote. Tlak je odporen in trpežen, saj se bo v prostorih dogajalo marsikaj, prav s tlakom pa sta oba obravnavana prostora tudi vizualno povezana. Mala pisarna je ohranila značaj pisarne, saj je v skupnosti zaznati povečano potrebo po prostoru, ki bi omogočal sestankovanje in mirno delo.

Kako ste pri prenovi sodelovali z lokalnimi gasilci in kako s preostalo skupnostjo v Mednem? Lahko na kratko opišete to sodelovanje?

Gasilski domovi so močno vpleteni v lokalno skupnost, zato so pogosto predstavniki gasilskega društva hkrati tudi predstavniki lokalne javnosti. Sodelovanja smo se lotili potrpežljivo in postopoma. Na sestankih smo s predstavniki upravnega odbora prostovoljnega gasilskega društva najprej poskušali ovrednotiti funkcionalnost in kvalitete obstoječe zasnove gasilskega doma in identificirati pomanjkljivosti, na katerih bi lahko gradili. Opazili smo pomembno povezavo oz. simbiozo med t.i. “gasilsko” in “ne-gasilsko” vsebino oz. programom gasilskega doma. Kot projektanti smo se zavedali, da bomo morali, če želimo izkoristiti poln potencial projekta, združevati ta dva programa v hibridno zmes, ki pa jo je ključno pravilno predstaviti “stranki”, saj ljudje bolj radikalne novosti pogosto težko sprejemamo – neznano ustvarja nekakšen strah in odpor. Pohvaliti moramo predstavnike gasilskega društva, saj so tudi oni zares želeli doseči kvalitetno prenovo prostorov, s katero bi lahko društvu in vaščanom ponudili sodobne prostore za delovanje in druženje. Skupaj smo pripeljali projekt do konca in upamo, da bo zdaj zaživel po svoje. Prostori naj bodo polni smeha, znoja in sledov obrabe, saj bo to pomenilo, da smo s projektom prenove uspeli in da vaščani prostore s pridom in veseljem uporabljajo.

Ime projekta: Prenova večnamenskih prostorov v GD Medno

Avtorji projekta: Matic Pantar (Vrtna), Sara Škarica, Ajda Merslavič

Investitor: Prostovoljno gasilsko društvo Medno

Fotografije: Ana Skobe

Lokacija: Medno, Ljubljana

Leto načrtovanja projekta: 2021

Leto izvedbe: 2021

Površine:

dvorana 61,0 m2

sejna soba 25,6 m2

Izvajalci:

Slikopleskarstvo in suhomontažne konstrukcije: Promark Plus d.o.o.

Elektro inštalacije: Marko Nolimal s.p.

Strojne inštalacije: Marko Tancik s.p.

Notranja oprema:

Mizarstvo Dušan Pantar s.p.

Radi bi vam poslali pismo!

Kajžin novičnik: praktični nasveti, zanimive nepremičnine, dobre prakse.