Vokabular prenove: sims

Vokabular prenove: sims

sreda, 23. februar 2022

Napušč, pristrešek ali sims je tisti tradicionalni del objekta, kjer se streha izteguje izven ravnine fasade in ustvarja previs. V slovenski arhitekturi je napušč zelo razširjen, saj s svojo prisotnostjo fasado objekta ščiti pred vremenskimi vplivi, ki bi pospešili njeno propadanje, hkrati pa pogosto služi tudi kot pokrit zunanji prostor za zadrževanje ljudi ali shranjevanje predmetov. Ker so domačije tradicionalno sestavljene iz več objektov, napušč omogoča, da se v primeru dežja ali snega človek med objekti premika več ali manj po suhem.

Izraz ‘sims’ najdemo v kostelskem slovarju in se uporablja za vsak napušč ali venec, vendar pa je sorodna sima tudi beseda, ki poimenuje tradicionalno opečnat ali kamnit rob strehe pod vencem v klasični starogrški arhitekturi. Beseda sama izvira iz grškega σιμός (simós, “kvišku”), arhitekturni element pa je pogosto umetelno oblikovan v obliki dvojne krivulje (gr. κῦμα, kima, “val”). Tudi na napuščih slovenskih hiš pogosto naletimo na polkrožno ali dekorativno oblikovan venec, ki daje podobi stavbe posebno arhitekturno vrednost.

Radi bi vam poslali pismo!

Kajžin novičnik: praktični nasveti, zanimive nepremičnine, dobre prakse.