Lokacijska informacija: kaj je to in zakaj jo potrebujemo?

Lokacijska informacija: kaj je to in zakaj jo potrebujemo?

ponedeljek, 14. februar 2022

Skoraj smo se že odločili za prenovo: v svojih mislih načrtujemo prizidek tu, izravnavo strehe tam, objekt bi radi na eni strani odprli in podaljšali z verando, spredaj pa postavili vrtno lopo. Potem se dogovorimo za sodelovanje z arhitektom in ta v hipu razblini naše sanje. Zakaj? Kako se lahko temu izognemo? In kako se lahko izgonemo potencialno visokim kaznim, ki bi sledile, če bi se takšne prenove, kot smo jo opisali zgoraj, lotili kar v lastni režiji, ‘na črno’?

Preden začnemo sanjariti o tem, kaj lahko z obstoječo nepremičnino počnemo, je najpametnejša stvar, ki jo lahko naredimo, da na občini, v kateri se hiša nahaja, naročimo lokacijsko informacijo. Lokacijska informacija je dokument, ki navaja izpise iz raznih prostorskih aktov in nam jasno pove, kaj s hišo lahko počnemo in česa ne. V lokacijski informaciji najdemo podatek, ali je zgodovinska nepremičnina zaščitena kot arhitekturna dediščina, kakšna je namenska raba prostora na tem področju ter kakšne so vrste dopustnih dejavnosti in sprememb na objektu. Če vse te informacije podrobno pregledamo, nam bo kmalu postalo bolj jasno, ali so posegi, ki si jih skrivaj zamišljamo, sploh mogoči. Če lokacijsko informacijo pokažemo arhitektu, pa nam bo ta pojasnil tudi vsa ostala določila, ki veljajo na parceli, in nato na podlagi teh podatkov pripravil dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja za prenovo.

Lokacijsko informacijo lahko naročimo sami prek spletnega obrazca ali osebnega obiska na občini. Taksa za izdajo informacije znaša 35,00€, dokument pa bomo prejeli v roku nekaj dni ali tednov. Za naročilo potrebujemo parcelno številko, ki jo poiščemo na katerem izmed obstoječih dokumentov v zvezi z našo nepremičnino ali pa še enostavneje na portalu e-prostor. Tudi sicer portal e-prostor lahko ponudi vpogled v nekaj najosnovnejših podatkov, ki jih je dobro vedeti o naši parceli in posebnih območjih varovanja in namenske rabe, ki veljajo tam.

Še en pomemben podatek, s katerim nam postreže lokacijska informacija, je predvidena veljavnost prostorskih aktov in pa njihovih predvidenih spremembah ali dopolnitvah. Tako lahko dobimo občutek o tem, ali se morda s prenovo splača počakati ali pa na občini vložiti prošnjo za spremembo namembnosti zemljišča, ki bi lahko sovpadla s predvidenimi spremembami prostorskega akta.

Če pred odločitvijo za sodelovanje z arhitektom že sami zaprosimo za lokacijsko informacijo, lahko k sodelovanju pristopimo bolje pripravljeni. Arhitekt nam lahko pomaga naše želje in potrebe uresničiti znotraj omejitev, ki jih določajo prostorski akti, mi pa bomo že pred začetkom izdelave načrta pripravljeni na to, katera dela so na dani nepremičnini sploh dopustna.

Več o lokacijskih informacijah: https://e-uprava.gov.si/podrocja/nepremicnine-in-okolje/parcele/lokacijska-informacija-za-namen-gradnje-ali-izvajanja-del.html

Radi bi vam poslali pismo!

Kajžin novičnik: praktični nasveti, zanimive nepremičnine, dobre prakse.