Kako financirati prenovo?

Kako financirati prenovo?

sobota, 23. julij 2022

Pogosto še vedno slišimo rek, da je ‘stara hiša finančna jama brez dna’. Stavbna dediščina ponuja izjemno veliko kakovosti, ki jih z novogradnjo dosežemo bistveno težje, z več truda in večjim finančnim vložkom. Če bi za novogradnjo želeli uporabiti enako kakovostne naravne materiale, z njo doseči enako stopnjo arhitekturne dovršenosti in ji dodati še ekvivalent tiste simbolne dodane vrednosti, ki jo prinaša zgodovinska patina, bi takšno hišo precej dražje plačali, kot če se lotimo prenove obstoječe stare hiše. Res pa je, da prenova zahteva določen finančni vložek in da se lahko v času prenove pojavijo nepredvideni dodatni stroški.

Vendar bomo ob dobrem načrtovanju in sodelovanju z izkušenimi strokovnjaki te ovire do neke mere lahko že vnaprej vkalkulirali v končni izračun. Zavedati se je potrebno, da je prav vsako hišo treba vzdrževati in vanjo vlagati, velika verjetnost pa obstaja, da bomo dolgoročno s prenovo pravzaprav privarčevali.

V zadnjem času obstaja tudi veliko občinskih, državnih in mednarodnih finančnih spodbud, ki jih lahko izkoristimo, ko se lotevamo prenove stare hiše. Z nekaj iznajdljivosti lahko s temi instrumenti bistveno zmanjšamo finančno obremenitev ob prenovi. Dejstvo pa je tudi, da je prenova proces, ki ne zahteva celotne investicije naenkrat, temveč jo lahko izvajamo v daljšem obdobju, s tem pa nekoliko ublažimo tudi finančni pritisk.

Evropska in domača politika se vedno jasneje zavedata pozitivnih učinkov, ki jih prinaša prenova. Zato lahko pri finančnem načrtovanju projekta posežemo tudi po vse številčnejšem naboru javnih spodbud in subvencij, namenjenih investitorjem v prenovo. Možnosti, ki so nam na voljo, se deloma razlikujejo glede na cilje, ki jih imamo za prenovo, in glede na to, ali je naša stara hiša vpisana v Register kulturne dediščine ali ne.

Eko sklad

Mehanizem za sofinanciranje predvsem energetske prenove, ki je pri nas prisoten že nekaj časa, je Eko sklad. Eko sklad razpisuje subvencije in omogoča ugodnejše kredite tistim, ki bi radi svojo stavbo energetsko posodobili, vgradili novo stavbno pohištvo, se preusmeriti na trajnejše vire energije in podobno. Preizkušen vir sofinanciranja je namenjen tako samostojnim vlagateljem kot gospodarskih družbam in občinam oziroma javnim akterjem. Za vsakega investitorja, ne glede na to, ali gre pri njegovem projektu za manjšo sanacijo ali celovito prenovo, je priporočljivo spremljanje aktualnih razpisov Eko sklada.

Občinski krediti

Precej slovenskih občin ponuja brezobrestne stanovanjske kredite za adaptacije in nakupe stanovanj in stanovanjskih hiš, pri čemer imajo dodatno prednost mladi in mlade družine. Za informacije o odprtih razpisih in možnostih sofinanciranja prenov se je najbolje obrniti neposredno na občino, v kateri stoji naša nepremičnina. Navadno so mehanizmi financiranja na občinah že utečeni, vendar pa se glede na cilj, ki ga imamo s prenovo, morda pokaže interes občine za sofinanciranje tudi izven obstoječih možnosti.

LAS-i

Glede na to, na katerem se naša stavba nahaja, lahko preverimo tudi, ali na tem področju obstaja kakšen LAS oziroma lokalna akcijska skupina. Takšna združenja predstavljajo lokalno javno-zasebno partnerstvo, ki povezujejo javne institucije, gospodarstvo in civilno družbo ter delujejo v javnem interesu. Pogosto se zgodi, da LAS-i del svojih sredstev namenjajo tudi oživljanju podeželja in spodbujanju prenove. Vsekakor je smiselno pozvedeti, kaj nam kot zasebnim investitorjem lahko ponudijo.

Razpisi ministrstev in drugih javnih ustanov

Če je objekt, o katerega prenovi razmišljamo, razglašen za kulturni spomenik, potem lahko razmislimo tudi o prijavi na vsakoletni Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju

kulturne dediščine, ki ga razpisuje Ministrstvo za kulturo. Tudi sicer se znotraj posameznih razpisov Ministrstva za kulturo kdaj pojavijo segmenti, ki omogočajo naložbe v nepremičnine tako kar se tiče nakupa kot tudi prenove. Vendar pa so v tem primeru takšne naložbe vezane na načrte za opravljanje neke vrhunske kulturne dejavnosti v prenovljenem prostoru.

Prav tako je smiselno spremljati razpise Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, razpise Podjetniškega sklada, Centra za kreativnost in drugih institucij, ki ponujajo spodbude za oživljanje dediščine, razvoj podeželja in bolj sonaravno ravnanje s prostorom.

Radi bi vam poslali pismo!

Kajžin novičnik: praktični nasveti, zanimive nepremičnine, dobre prakse.