Vokabular prenove: baladur

Vokabular prenove: baladur

četrtek, 07.10.2021

baladúr -ja m (ȗ)

nar. nadstropni hodnik ob hiši: Kras je imel zadosti arhitektonskih prvin s svojimi portali, kolonami in baladurji (B. Pahor)

(SSKJ)

Baladur je značilen arhitekturni element podeželskih stanovanjskih hiš na območju Istre. Gre za stopnišče ali hodnik, izmaknjen iz gabarita stavbe, ki vodi do vhoda v stanovanjski del v prvem nadstropju. Pojavlja se predvsem na glavnem pročelju stavbe, kjer predstavlja mesto srečevanja med zunanjostjo in notranjostjo hiše, med javnim prostorom vasi in zasebnim prostorom posamičnega bivališča. Element se je razvil, ker so v pritličju tradicionalne istrske hiše prostori namenjeni gospodarskemu namenu (živina, delavnica), bivalni prostori pa so umaknjeni v prvo nadstropje. Izraz baladur izhaja iz latinskega bellatorium, dvignjene galerije na vojnih galejah.

Vir fotografije: Wikipedija


Radi bi vam poslali pismo!

Kajžin novičnik: praktični nasveti, zanimive nepremičnine, dobre prakse.