Prostorska delavnica: perspektive prihodnje arhitekture

Na delavnici smo identificirali tri glavne teme zanimanja udeležencev, ki smo jih strnili v gesla javni prostor, opuščeno podeželje in izobraževanje. V skupinah smo nato izvedli posvetovanja in pripravili tri idejne zasnove za naslavljanje težav.

Preberite več ...
Delavnica izdelave ilovnatih ometov v Mokrem Potoku

Na voljo bo prikaz več različnih tipov izdelave ilovnatih ometov, ometi na trstiki, ometi na ilovantih ploščah, ometi na lesnih vlaknenkah, butana stena ter ilovnata tla ipd.

Preberite več ...