Kajžarstvo kot način življenja

Zato predlagam kajžarstvo kot način življenja – ne na način, ki ga narekujejo smernice s spletnih kanalov ali bleščečih strani revij, temveč na način, ki poglobljeno razmišlja o svojem delovanju in se iskreno sprašuje: koliko vsega zares potrebujem in koliko lahko namenim skupnosti?

Preberite več ...
Vernakularnost industrijskih hal

Vračanje v mitologizirano preteklost majhnih kmetij in širnih polj, ki morda sploh nikdar ni obstajala, ni optimalna opcija. Zastavlja se morda največje vprašanje naše dobe: kako dobre prakse iz preteklosti, ki so še danes kontinuirane ali pa so bile pozabljene in znova odkrite, posodobiti in prenesti v današnji čas?

Preberite več ...
Javno dobro med človeškim in naravnim

Zanimivo pa je, da je med spremembo zakonodaje o gradnji, ko je leta 2018 Zakon o graditvi objektov nadomestil novi Gradbeni zakon, iz njega pojem javnega dobrega povsem izginil. Če je v ZGO-1 grajeno javno dobro urejal 212. člen, pa takšnega člena, niti omembe termina ‘javno dobro’ v GZ ne najdemo.

Preberite več ...
Gradnja brez odpadkov

tavbe na globalni ravni proizvedejo približno 40% vseh letnih izpustov CO2, za kar 11% od tega pa so zaslužni gradbeni odpadki. Predlog za zmanjšanje njihove količine je pravzaprav preprost: gradimo manj!

Preberite več ...
Najboljši med gradbeniki – za kakšno ceno?

Leeuwardenska deklaracija kaže pot, vendar pa je to pot nujno tudi prehoditi. Za začetek s preusmerjanjem investicij v sonaravno gradnjo, prenovo in s tem povezano izobraževanje.

Preberite več ...