Material. Kontekst. Družba. Perspektive prihodnje arhitekture

Material. Kontekst. Družba. Perspektive prihodnje arhitekture

sreda, 30. avgust 2023

Pri Kajži smo skupaj s prijatelji in sodelavci zadnje mesece pripravljali velik projekt, ki vključuje razstavo, delavnico, okroglo mizo in publikacijo. Te se ukvarjajo s tistimi rešitvami sedanje arhitekture, ki bi nam lahko pomagale oblikovati bolj vključujočo in planetu prijazno prihodnost. Zdaj je čas, da vam svoje delo s ponosom predstavimo!

Vljudno vabljeni na odprtje razstave Material. Kontekst. Družba. Perspektive prihodnje arhitekture, ki bo v ponedeljek, 11. septembra, ob 19. uri v galeriji DESSA.
Ob zaključku razstave bo organizirana tridnevna delavnica, na kateri bomo obravnavali prostorske izzive lokalnega okolja, opazovali stanje in iskali strateške rešitve. Rezultate delavnice bomo obravnavali na okrogli mizi v Rafineriji Cukrarna 11. oktobra 2023 ob 19. uri. Vabljeni k udeležbi!

S pričujočim projektom prevprašujemo arhitekturne smernice za interdisciplinarno prihodnost stroke, ki si prizadeva za skupno dobro ljudi in planeta. Razstava, delavnica in okrogla miza vzpostavljajo prostor razprave o prihodnosti stroke, z razstavljenimi primeri izzivajo vprašanja o tem, kam plovemo in kaj si v svojem okolju želimo, ter iščejo orodja, ki bi nam omogočila dobro prihodnost.

Oblikovanje okolja prihodnosti lahko opišemo skozi tri glavne vidike, ki so skupni vsem projektom in ki opredeljujejo kakovostno arhitekturo prihodnosti. Tu jih imenujemo material, kontekst in družba.

Material govori o stvarni pojavnosti arhitekture prihodnosti. Nujno je, da gradbene materiale v čim večji meri recikliramo, nove materiale pridobivamo neekstraktivno, z njihovim odvzemanjem iz narave ne škodujemo širši geologiji, družbi ali ekosistemu ter ohranjamo starodavne tehnike gradnje in z njimi izumljamo nove načine, kako graditi z materiali na biološki osnovi. 

Kontekst se ukvarja z obstoječim tkivom družbe, stavbe, lokacije ali območja. Snovne strukture lahko naselimo z novim programom, obstoječe soseske nadgradimo z novo vsebino, stavbam, ki so v okolju zapuščeni osamelci, ponudimo novo vsebino. Eden najboljših načinov, kako se lahko zoperstavimo energetsko in materialno potratnim novogradnjam in pozabi kulturnih krajin, je prilagojena ponovna raba.

Družba ustvarja kulturo ter poudarja nujnost družbenega delovanja arhitekture in prostorskega urejanja. Vloga arhitekta je bolj kot vloga samostojnega strokovnjaka, ki koordinira procese gradnje, vloga mediatorja med deležniki, prebivalci, obiskovalci, graditelji, investitorji, družbo, naravo in državo. Najboljši arhitekturni projekti nastajajo s participacijo javnosti, s pogovori o dejavnostih, željah in potrebah. Arhitekturni projekti korenito vplivajo na gradnjo skupnosti v vsakem okolju. Veliko vprašanje je torej, kakšne skupnosti si želimo.

Našteti trije sklopi vključujejo podsklope in vmesna polja, ki so območje medsebojnega prepletanja in novih zamisli. Pozdravljamo vsakršno večplastnost, neopredeljenost in eklektičnost, ki izzivajo naše utečeno dialoško dojemanje sveta ter pripomorejo k pluralnemu, večdimenzionalnemu dojemanju in ustvarjanju skupnega okolja. 

Slovenskemu prostoru predstavljamo projekte iz širše kulturne in geografske regije; vzpostaviti želimo referenčno mrežo, ki presega nacionalne meje. Izbor projektov je arbitraren, na njihovem mestu bi lahko stali tudi drugi primeri. Pomembnejši od posameznega primera je prebojni koncept, ki ga projekt predstavlja, koncept, s katerim budi misel in vpliva na razvoj prihodnje arhitekture. 


Delavnica MATERIAL. KONTEKST. DRUŽBA. Perspektive prihodnje arhitekture
Ob zaključku razstave bo organizirana tridnevna delavnica, na kateri bomo obravnavali prostorske izzive lokalnega okolja, opazovali stanje in iskali strateške rešitve. Mentorji, ki se vsak na svoj način ukvarjajo s prostorom, bodo udeležence vodili skozi proces prepoznavanja prostorskega izziva in iskanja rešitev. Razvili bomo orodja, ki nam bodo pomagala, da se bomo izzivov lotili proaktivno. Rezultate delavnice bomo obravnavali na okrogli mizi v Rafineriji Cukrarna 11. oktobra 2023 ob 19. uri. Sledi sproščeno druženje ob dobri glasbi. Za nadaljnje podrobnosti sledite objavam na družbenih omrežjih. In seveda: srčno vabljeni k udeležbi!

Kuratorki: Ajda Bračič, Maša Ogrin
Produkcija: Zavod Kriterij
Zanj: Kajža, Materially Based
Soproducent: Galerija DESSA 
Oblikovanje razstave: Urška Alič, Ajda Bračič, Maša Ogrin 
Oblikovanje plakatov in publikacije: Urška Alič
Oblikovanje zloženke: Ivan Ilić, 0.10 Büro
Slovenska lektura: Katja Paladin
Angleška lektura: Sašo Podobnik


Zahvaljujemo se našim pokroviteljem: Baumit, Ytong

Projekt podpira: Ministrstvo za kulturo RS

Pokrovitelj razstav v galeriji DESSA: Mestna občina Ljubljana 

Radi bi vam poslali pismo!

Kajžin novičnik: praktični nasveti, zanimive nepremičnine, dobre prakse.