Stanovanja v vodovodnem stolpu

Stanovanja v vodovodnem stolpu

ponedeljek, 22. avgust 2022

V predelu Prenzlauer Berg v Berlinu stoji star vodovodni stolp, ki ga domačini ljubkovalno kličejo ‘Dicker Hermann’ (Debeli Hermann). Njegova pestra zgodovina je na trenutke tudi žalostna in grozljiva, vendar danes kljub temu predstavlja zanimiv primer predelave industrijskega objekta za sodobne stanovanjske potrebe.

Vodovodni stolp, najstarejši v Berlinu, je bil ob izgradnji leta 1877 namenjen oskrbi hitro rastočega mesta s pitno vodo. Kompleks poleg stolpa sestavlja še podzemni sistem zbiralnikov in cevi, ki so skupaj zagotavljale dobavo vode za okoliški predel mesta, vključno z veliko pivovarno, ki še danes stoji v bližini. Načrte za stolp je izdelal britanski inženir Henry Gill iz podjetja Waterworks.

Gre za okroglo stavbo v sedmih etažah, zgrajeno iz žgane opeke in oblečeno v klinker. V šestih nadstropjih so se nekdaj nahajale delovne postaje, pisarne in stanovanja za delavce, v sedmem nadstropju pa je bil zbiralnik za vodo. Stolp je deloval do leta 1914, ko je njegova kapaciteta postala premajhna. V strojnici kompleksa je nekaj časa delovala kuhinja za socialno ogrožene meščane, podzemni tankerji pa so bili namenjeni skladiščenju opreme in orožja. V letu 1933 je SA v stolpu vzpostavil neuradno koncentracijsko taborišče.

Danes so vsa nadstropja preurejena v sodobna stanovanja, po katerih vlada precejšnje povpraševanje. Tlorisi so spremenjeni, opečne stene so zavoljo odpiranja prostora ponekod zamenjali betonski stebri. Ob leta 1993 nevladna organizacija Förderband uporablja vodni zbiralnik kot razstavišče in prizorišče za umetniške dogodke.

Naslov: Knaackstrasse 23

Načrti: Henry Gill

Leto izvedbe: 1877

Zapis je nastal na rezidenci Ministrstva za kulturo v Berlinu kot del projekta arhitektke Ajde Bračič z naslovom Palimpsestno mesto. Projekt se ukvarja z zgodovino prezidav in preobrazb Berlina in njegovih stavb ter v njej išče navdihe in zglede za ravnanje s stavbami pri nas.

Radi bi vam poslali pismo!

Kajžin novičnik: praktični nasveti, zanimive nepremičnine, dobre prakse.