Skupnostna prenova: župnišče Šentjošt

Skupnostna prenova: župnišče Šentjošt

ponedeljek, 30. maj 2022

V času zgodnje pandemije, ki je zamajala temelje skupnosti in razpletla mnogo medčloveških vezi, spet druge pa ojačala, je v Šentjoštu nad Horjulom zaživela prav posebna prenova. Prizidek župnišču, ki je nekdaj služil kot gospodarsko poslopje, je že dalj časa propadal, stanje pa je žalostilo tako arhitekta Roberta Dolinarja kot tudi lokalne prebivalce, ki so prek svoje skupnosti na ta ali oni način povezani z župniščem. Objekt, ki predstavlja enega redkih ohranjenih historičnih objektov vaškega jedra, je bil do tedaj nezaščiten, zato so se prebivalci odločili, da pričnejo postopek za zaščito stavbe in njeno prenovo. Povezali so se z ZVKDS in strokovnjaki različnih področij, nazadnje pa k sodelovanju povabili še arhitekta Dolinarja.

Novo vlogo objekta kot skupnostnega središča s stanovanjem za župnika so domačini dobro premislili že pred vstopom arhitekta. Pritličje, kjer so bili nekdaj hlevi, je danes namenjeno javnim vsebinam in spremenjeno v prostore za različne družabne, kulturne ter izobraževalne dejavnosti. Zgoraj, kjer je bil nekoč senik, pa je mansardno stanovanje novega vaškega duhovnika, ki je v vas prispel prav v času same prenove. Ta je trajala približno dve leti. Poleg izjemnega občutka za lokalnega duha, ki ga uspešno ohranja, pa je prenova izjemna še iz enega razloga: izvajalska dela je lastnoročno opravilo okoli sto članov lokalne skupnosti. S svojim znanjem, časom in spretnostmi so prispevali k ohranitvi dela bogate vaške zgodovini in življenju novega skupnega prostora, ki bo v uporabi še dolgo.

“Projekt je primer, kako je mogoče v anonimni arhitekturi prepoznati vrednost, jo na novo premisliti ter obnoviti za sodobno uporabo, nazadnje pa kot ohranjeno arhitekturno dediščino vrniti lokalni skupnosti,” pravi arhitekt Robert Dolinar. Kdor skupaj gradi, splete drugačne, močnejše vezi, bi lahko potrdili. Vrednost novega prostora daleč presega ne le njegovo uporabno vrednost, temveč tudi njegov historičen pomen. Skozi dejanje gradnje v skupnosti je postal simbol povezanosti in sodelovanja, ki domačine vsak dan opominja, česa vsega so sposobni, kadar stopijo skupaj.

Ime projekta: Prenova gospodarskega poslopja župnišča Šentjošt

Notranja kvadratura: 160m2 

Leto izgradnje: 2020 

Vodje prenove Peter Kavčič, Vid Klančar 

Arhitektura: Robert Dolinar  

Restavratorsko konzervatorska dela: Anita Klančar (Restavratorstvo Šentjošt), Janez Demšar in Franci Kavčič (Restavratorstvo Kavčič).   

Izvajalci: lokalna skupnost

Radi bi vam poslali pismo!

Kajžin novičnik: praktični nasveti, zanimive nepremičnine, dobre prakse.