Pod drobnogledom: Tavčarjev dvor

Pod drobnogledom: Tavčarjev dvor

sreda, 23. marec 2022

V trškem središču Rečice ob Savinji stoji enonadstropna stavba, po njenem lastniku in prepoznavnem krajanu, škofu Janezu Tavčarju, imenovana Tavčarjev dvor. Občina Rečica ob Savinji si že desetletja prizadeva zbrati sredstva za obnovo in začeti z deli, vendar pa je zaradi neuspešnosti na javnih razpisih stavba še vedno ogrožena. Tavčarjev dvor je bil kot kulturni spomenik zaščiten leta 1987.

Foto: Občina Rečica ob Savinji

Kamniti dvor, sezidan v 16. stoletju, je leta 1590 od predhodnega, verjetno prvega lastnika Janeza Jurija Hurnusa, kupil škof Janez Tavčar. V nemških prodajnih papirjih se stavba od tedaj pojavlja kot ‘Tautscher Hof’. Janez Tavčar, sicer po rodu iz Štanjela, je zaslužen tudi za to, da je Rečica ob Savinji dobila trški naziv in s tem določene ugodnosti. V kraju sicer ni prebival – tudi po tem, ko je leta 1580 postal ljubljanski škof, je svoje delo povečini opravljal z rezidence v Gornjem gradu. Škof Tavčar je hišo po petih letih uporabe predal svojemu bratrancu Gašperju, ki istočasno prevzel tudi upravljanje bližnjega gradu Rudenek, v rokah rodbine Tavčar pa je ostala vse do smrti njene zadnje predstavnice Uršule Tavčar leta 1885. Uršula je umrla brez naslednikov, bila pa je znana dobrotnica sirot in revnih otrok. O njej in njenih prigodah z okoliškim prebivalstvom kroži tudi nekaj legend – eno izmed njih, ki govori o tem, kako so nabriti lokalni mladeniči na vrh senika spravili njen voz, nato pa še krave, od tam pa jih je reševala cela vas, je zapisal Jože Tlaker ob svojem popisovanju zgodovine Rečice ob Savinji.

Foto: Občina Rečica ob Savinji

Leta 1799 je v Rečici izbruhnil strahovit požar, ki pa ga je Tavčarjev dvor zaradi odmaknjenosti od najožjega središča trga in robustne kamnite konstrukcije preživel brez hujših posledic. Sicer je v dolgih stoletjih uporabe, predvsem po prehodu iz lastništva rodbine Tavčar, dvor doživel več prezidav in dozidav, pa tudi prebojev in prilagoditev fasade. Na tej brez težav razločimo številne posege, ki ne ustrezajo izvirnemu stanju. Od prvotne renesančne zasnove sta danes ostala le še oba kamnita portala in pa osamljena obokana difora na zadnji fasadi – njen simetrični par na drugi strani fasade je bil sčasoma zazidan. Izginile so tudi renesančne poslikave na fasadi, ki bi jih le stežka ustrezno restavrirali. Občina je pred časom naročila konservatorski načrt, ki pa predvideva ustrezno sanacijo in skrb za vse stavbno pohištvo. Notranja zasnova objekta je po višini razdeljena na dva programska dela, izmed katerih je levi namenjen shranjevanju in delu, desni pa bivanju. Na levi se vrstijo kleti, kašče in shrambe, na desni pa kuhinja, kamre in spalni prostoru. Podstrešje je bilo namenjenu sušenju pridelkov.

V dvajsetem stoletju je Tavčarjev dvor nekaj časa služil kot stanovanjska hiša in iz tega obdobja v resnici izvira največ neprimernih posegov in degradacij objekta, kot so zazidave odprtin, novi preboji, odstranjevanje kamnitih detajlov ipd. Po letu 1987, ko je bil objekt spomeniško zaščiten, se je odnos do njega spremenil, vendar pa denarja za povračilo v preteklo stanje ali vsaj za zaustavitev propadanja ni bilo. Od zasebnega lastnika, ki je spodnji del hiše znova oddajal kot stanovanje, je Občina Rečica ob Savinji objekt odkupila leta 2009. V svojih prizadevanjih, da bi za kraj zgodovinsko in simbolno pomembno stavbo ohranili, so razmišljali že o več scenarijih, od obnove po fazah do sodelovanja z zasebnimi investitorji. Slednje pa, je pred časom poročal portal MMC, obveznosti, ki naj bi jih prinašala spomeniška zaščita, pogosto odvrnejo. Vsekakor bi z nekoliko več spretnosti pri pogajanju in ob bolj sistematičnem ozaveščanju in izobraževanju investitorjev, da sodelovanje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine še ne pomeni, da je stavba obsojena na stagnacijo. Ohranitev zgodovinskih detajlov in elementov, ki jih je stroka prepoznala kot stavbno dediščino, pa objektu prinese dodano vrednost, ki bo investicijo povrnila učinkoviteje in hitreje kot novogradnja.

Viri:

https://sl.wikipedia.org/wiki/Janez_Tav%C4%8Dar_(%C5%A1kof)

http://www.eheritage.si/cont/digital.aspx?ID=KDG_0001509_REPFJVNPUPKZVDYYDXWHYHLBRQGFWJ

https://www.obcina-recica.si/objava/65500

http://www.studio-modul.si/sl/projekt-1273/

https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/prenova-renesancnega-tavcarjevega-dvora-je-zal-prevelik-financni-zalogaj-za-obcino/

https://www.mojmojster.net/clanek/1599/renesancni_tavcarjev_dvor_caka_na_ponovno_rojstvo

 

Radi bi vam poslali pismo!

Kajžin novičnik: praktični nasveti, zanimive nepremičnine, dobre prakse.