Vokabular prenove: kukerle

Vokabular prenove: kukerle

sreda, 5. januar 2022

Kukerle je narečna sopomenka za besedo frčada. Gre za nadzidek z oknom nad strešnim kapom, s katerim se podstrešni prostor poveča in v njem zagotovi dodatno osvetlitev (predvsem z namenom preureditve podstrešnega prostora v stanovanje).

Izraz kukerle (kukrle, kukrli) se v nekaj različicah uporablja predvsem na Gorenjskem in Štajerskem.

“Novejše hiše , zidane zadnjih sto let, so zlasti v ziljski, savski in dravski ravnini dobile že pečat meščanske civilizacije in danes se lesena hiša že izredno redko stavi. V ravninah so zelo pogoste zidane hiše, ki imajo v podstrešju (čelo) vsaj eno »kamro« ali »cimer« vstavljen; nad vežo izstopi iz strehe često del stene z lastno streho in oknom (»kukrle«, »frčada« — facciata), ki znači lastno sobico ali pa je zidar hotel le dati s tem gornji veži svetlobo. Včasih se ta »kukrle« pomoli daleč notraj,
da mora biti podprt z dvema stebroma, ali pa celo izstopi iz hiše ves »srednji rizalit«.”

dr. Stanko Vurnik, Kmečka hiša Slovencev na južnovzhodnem pobočju Alp

Radi bi vam poslali pismo!

Kajžin novičnik: praktični nasveti, zanimive nepremičnine, dobre prakse.