Vokabular prenove: gumno

Vokabular prenove: gumno

sreda, 17. november 2021

gúmno -a s (ú) prostor, kjer se navadno mlati: zvoziti žito na gumno; udarjanje cepcev na gumnu

Danes skoraj popolnoma pozabljen tip gospodarskega objekta, ki je zaradi napredovanja tehnologije izgubil svoj namen, je bil znan številnim ljudstvom vse od antike. Gre za tlakovano območje praviloma okrogle oblike v bližini kmečkih poslopij, ki je služilo mlačvi, torej spravljanju zrna iz žitnih klasov. Ta se je v prvi fazi odvijala s pomočjo stopanja po žitu – naj so to počeli ljudje ali pa živina. V obeh primerih je k učinkovitosti opravila veliko prispevala trdna podlaga, na kateri se je zbiralo zrnje. Pri nas se je približno v sredini 18. stoletja mlačev preselila na zgornji, leseni ‘pod’ v posebnih gospodarskih poslopjih (skednjih), ki so ga na Koroškem tudi imenovali gumno, kjer je spravljanje zrnja iz žita potekalo z orodjem – cepci.

Dobrinj, gumno

Vir fotografij: Wikipedija

Radi bi vam poslali pismo!

Kajžin novičnik: praktični nasveti, zanimive nepremičnine, dobre prakse.